Reglement / Turnierreglement / Tournament rules

Toernooireglement

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de KNVB. Uitzondering hierop vormen de E-wedstrijden, voor de punten opgenomen onder a t/m e.
a. Bij de E wordt gespeeld op een veld van 16 meterlijn tot 16 meterlijn met een strafschopgebied van 10,5 meter.
b. Een E-team bestaat bij aanvang van de wedstrijd uit 8 veldspelers en 1 keeper.
c. Bij de E mag een terugspeelbal niet door de keeper in de handen worden gepakt.
d. Hoekschoppen bij de E-jeugd worden vanaf de punt van het strafschopgebied genomen.
e. Er wordt bij de E-jeugd met buitenspel gespeeld.

2. De wedstrijden duren 2 x 12,5 minuut, waarbij na het verstrijken van de eerste 12,5 minuut direct gewisseld wordt van speelhelft.

3. De ploeg die als eerst genoemd staat, trapt de eerste helft af en verdedigt het doel het dichtst bij de kantine.

4. De teams mogen onbeperkt wisselen, ook het terug wisselen van spelers is toegestaan.

5. De ploegen komen gezamenlijk het veld op met de scheidsrechter.

6. Ten aanzien van gele en rode kaarten gelden de volgende regels gedurende het toernooi:
a. Bij een gele kaart, dient betreffende speler het speelveld voor 5 minuten te verlaten.
b. Een scheidsrechter kan een speler maximaal eenmaal per wedstrijd voor 5 minuten van het veld sturen (gele kaart). Bij protest tegen deze tijdstraf, wordt de speler definitief van het veld gestuurd (rode kaart).
c. Een speler die tijdens een wedstrijd definitief van het veld wordt gestuurd (rode kaart of tweemaal geel) is automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Zowel scheidsrechter als wegstuurde speler en leider van betreffende speler melden zich direct na de wedstrijd bij de wedstrijdleiding.
d. Bij elke vorm van protest, behoudt de scheidsrechter zich het recht voor om betreffende speler voor 5 minuten van het veld te sturen (gele kaart).

7. De deelnemende teams zijn ingedeeld in 2 poules van 4 teams per leeftijdscategorie. Op de eerste dag van het toernooi wordt er een halve competitie gespeeld binnen elke poule. De plaats op de ranglijst in de poule aan het einde van de eerste dag voor het toernooi bepaalt de tegenstander waar tegen de knock-outfase gestart wordt op de tweede dag van het toernooi.

8. Voor bepaling van positie in de poule gelden achtereenvolgens:
– aantal behaalde punten
– doelsaldo
– het aantal gescoorde doelpunten
– het aantal gewonnen wedstrijden
– het onderlinge resultaat van de ploegen die gelijk geëindigd zijn

Wanneer op basis van bovenstaande geen unieke positie bepaald kan worden, worden er strafschoppen genomen en wel op de volgende manier:
a. Een serie van 5 strafschoppen, te nemen door 5 verschillende spelers.
b. Is het aantal benutte strafschoppen gelijk, dan wordt door de resterende spelers van de teams om en om een strafschop genomen tot er een winnaar is. (Wanneer alle spelers al één strafschop genomen hebben en er nog geen beslissing is gevallen nemen zij een tweede, derde, vierde etc. strafschop totdat er een winnaar is.)

Wanneer drie of meer ploegen exact gelijk geëindigd zijn, wordt er door de wedstrijdleiding een onafhankelijke doelman aangewezen als doelman voor alle penalty’s, tot slechts 2 ploegen resteren.

9. Wanneer tijdens de knock-outfase (tweede speeldag van het toernooi) sprake is van een gelijkspel na het verstrijken van de reguliere speeltijd, worden er strafschoppen genomen en wel op de volgende manier:
a. Een serie van 5 strafschoppen, te nemen door 5 verschillende spelers.
b. Is het aantal benutte strafschoppen gelijk, dan wordt door de resterende spelers van de teams om en om een strafschop genomen tot er een winnaar is (wanneer alle spelers al één strafschop genomen hebben en er nog geen beslissing is gevallen nemen zij een tweede, derde, vierde etc. strafschop totdat er een winnaar is).

Alleen de finale van een leeftijdscategorie (wedstrijd om de 1e en 2e plaats) kent bij een gelijke stand een verlenging van 2×5 minuten. Indien nodig vinden ook hierna strafschoppen plaats en wel op de hierboven beschreven manier.

10. Elk team dient zich minimaal 5 minuten voor aanvang van iedere vastgestelde wedstrijd bij het aangewezen speelveld te verzamelen.

De deelnemers en begeleiders worden verzocht nauwlettend de aanvangstijden te volgen, die via de geluidsinstallatie omgeroepen worden en attent te reageren op eventuele wijzigingen.

11. Alle wedstrijden worden geleid door een scheidsrechter aangewezen door de organisatie (en voor zo ver mogelijk in het bezit van een relevant KNVB-certificaat). Elk team dient te zorgen voor één assistent-scheidsrechter per wedstrijd. Uitzondering hierop vormen de finales van de verschillende leeftijdscategorieën. Voor deze wedstrijden zal door de wedstrijdleiding toewijzing van twee onafhankelijke grensrechters plaatsvinden. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht ook aan andere wedstrijden onafhankelijke grensrechters toe te wijzen.

12. Iedere deelnemende vereniging dient voor reservekleding te zorgen. De in het wedstrijdschema eerstgenoemde vereniging speelt, indien de scheidsrechter en/of de wedstrijdleiding dit wenst, in de reservekleding.

13. Voor dit toernooi zijn prijzen beschikbaar gesteld, te weten 1e tot en met de 8e prijs per leeftijdscategorie. Aanvullend op de hiervoor genoemde prijzen wordt voor alle leeftijdscategorieën gecombineerd één prijs voor winnaar van de spellen en één voor de winnaar van Fair-Play cup uitgereikt. Voor de Fair-Play cup wordt zowel het gedrag in als buiten het veld beoordeeld.

14. Fair-play en respect staan bij de organisatie hoog in het vaandel. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht om hiervoor alle benodigde maatregelen te nemen.

15. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vermiste eigendommen of diefstal. De deelname aan het toernooi is op eigen risico.

De organisatie heeft te allen tijde het recht het toernooi te staken of volledig af te lasten in geval van extreem slechte (weers)omstandigheden. SP Eefde en/of de organisatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gemaakte kosten of anderszins i.v.m. afgelasting van (een deel van) het toernooi.

16. Bij eventuele geschillen met betrekking tot de organisatie of wedstrijdverloop, beslist de wedstrijdleiding. Tegen het besluit is geen beroep mogelijk.

17. Door deelname aan de wedstrijden verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit reglement.

Turnier-Reglement

1. Alle Spiele werden gemäβ den Richtlinien des KNVB (Niederländischer Fuβball Bund) gespielt, außerdem die E-Mannschaften (nur unterschiedlich für 1a bis einschließlich 1e).
a. Die E-Mannschaften spielen von 16 M Linie bis 16 M Linie mit einem Strafraum von 10,5 Meter.
b. Zu Beginn des Spiels, besteht eine E-Mannschaft aus 8 Feldspielers und 1 Torwart.
c. Der Torwart darf eine Rückpass nicht mit Armen und Händen berühren.
d. Der Eckstoβ findet statt von der Ecke des Strafraums
e. Für die E-Jugend gilt die Abseitsregel.

2. Die Spielzeit beträgt 2 x 12,5 Minuten. Wenn die erste 12,5 Minuten abgelaufen sind, wechseln die Mannschaften direkt von Spielseite.

3. Die in der Spielansetzung erstgenannte Mannschaft stoßt das erst Halbe an und verteidigt das Tor
nähesten die Kantine.

4. Die Mannschaften dürfen beliebig viele Spieler auch mehrfach aus- und eingewechselt werden.

5. Die Mannschaften laufen mit dem Schiedsrichter auf den Platz.

6. Bezüglich gelben Karte und rote Karte gilt:
a. Wenn ein Spieler die Gelbe Karte gezeigt wird, soll die Spieler für fünf Minuten den Platz verlassen.
b. Der Schiedsrichter kann einen Spieler nur einmal pro Spiel von Platz wegschicken (gelben Karte). Wenn der Spieler gegen die Entscheidung protestiert, wird der Spieler für die verbleibende Spielzeit des Spieles von Platz weggeschickt (gelb-rote Karte).
c. Wenn ein Spieler für die verbleibende Spielzeit des Spieles von Platz weggeschickt wird (rote Karte oder gelb-rote Karte), ist der Spieler automatisch von Teilnahme am nächstem Spiel ausgeschlossen.
Am Ende des Spieles melden der Schiedsrichter, der Spieler en der Trainer sich beim Sekretariat.
d. Bei jeder Form des Protestes, behält der Schiedsrichter sich das Recht der Spieler für fünf Minuten von Platz weg zu schicken.

7. Pro Altersklassen gibt es 2 Gruppe von 4 Mannschaften pro Gruppe. Während des erstes Tags des Turniers spielt man innen ihre Gruppe ein Spiel gegen jeder andere Mannschaft. Am Ende des erstes Tag determiniert die Klassifizierung innerhalb der Gruppe gegen welche Mannschaft man der zweite Tag anfangt.

8. Sollten zwei oder mehr Teams die gleiche Punktzahl erreichen, so gilt folgende Wertungsreihenfolge:
– Die Tordifferenz in allen Spielen
– Anzahl der erzielten Treffer
– Anzahl der gewonnen Spielen
– Anzahl der Punkte im direkten Vergleich

Wenn vorgemeldet nicht in ein einzigartige Klassifizierung resultierend, werden durch Strafstoßschießen entschieden auf folgende Weise:
a. wechselweise zunächst bis zu fünf Spieler jeder Mannschaft einen Torschuss
b. bei weiter unentschiedenem Stand um einen Schützen je Mannschaft verlängert

Wenn drei oder mehr Teams die gleiche Punktzahl erreichen, ernennt der Spielleitung einen unabhängigen Torwart, bis zu wenn nur zwei Teams übrigbleiben.

9. Unentschiedene Spieler in den ersten Finalrunden (während des zweiten Tages) werden durch Strafstoßschießen entschieden, auf folgende Weise:
a. wechselweise zunächst bis zu fünf Spieler jeder Mannschaft einen Torschuss
b. bei weiter unentschiedenem Stand um einen Schützen je Mannschaft verlängert

Unentschiedene Endspiele gehen in die Verlängerung (2 x 5 Minuten). Sollte dann immer noch kein Sieger feststehen, so erfolgt ein Strafstoßschießen auf folgende Weise:
a. wechselweise zunächst bis zu fünf Spieler jeder Mannschaft einen Torschuss
b. bei weiter unentschiedenem Stand um einen Schützen je Mannschaft verlängert

10. Die Mannschaft soll 5 Minuten vor Spielbeginn umgezogen auf dem Platz sein.

11. Die vom Veranstalter eingesetzten Schiedsrichter sind so viel wie möglich im Besitz einer gültigen KNVB-Lizenz. Jeder Mannschaft sorgt für einen Linienrichter pro Spiel, auβer dem Endspiel. Das Endspiele wird gespielt mit zwei unabhängigen Linienrichtern. Die Turnierleitung behält sich das Recht für anderen Spielen unabhängige Linienrichtern an zu weisen.

12. Die in der Spielansetzung erstgenannte Mannschaft muss im Falle der gleichen Trikotfarbe eine andersfarbige Wechselgarnitur anziehen.

13. Es gibt einen Pokal für jeden Mannschaft am Ende des Turniers. Zusätzlich gibt es für alle Altersstufen gemeinsam ein Pokal für den Gewinner der Fuβballspiele und ein Pokal für den Gewinner der Fair Play-Cup. Der Gewinner der Fair Play-Cup wird determiniert auf Basis von dem Verhalten auf und neben den Platz.

14. Fair Play und Respekt sind sehr wichtig für die Turnierleitung. Die Turnierleitung behält sich das Recht notwendige Maβnahmen zu ergreifen um dies zu gewährleisten.

15. Die Versicherung gegen Unfall und Diebstahl ist Sache der Teilnehmer. Die Turnierleitung übernimmt keinerlei Haftung.

Die Turnierleitung behält sich jederzeit das Recht das Turnier wegen einer extremen Wetterlage oder anderen außergewöhnlicher Umständen zu ändern, zu unterbrechen oder zu annullieren. SP Eefde und/oder die Turnierleitung übernimmt keinerlei Haftung für die Kosten von Veränderung oder Annullierung des Turniers.

16. Die Turnierleitung behandelt und entscheidet über Proteste, Auslegung der Regeln und Zweifelsfälle und so weiter. Der Entschluss die Turnierleitung kann nicht angefochten oder geändert werden.

17. Mit der Teilnahme erkennen alle Mannschaften diese Turnierregeln an.

Tournament rules

1. The matches are played in accordance with the KNVB (Royal Dutch Football Association) guidelines and rules, except the O-11 regarding the items included under a – e.
a. O-11 team play their matches on a playfield stretching from the edge of one penalty area to the other, with a 10.5 meter penalty area.
b. At the start of a match, a O-11 team consists of 8 field players and 1 goalkeeper.
c. A O-11 goalkeeper is not allowed to pick up a deliberate back-pass.
d. Corner kicks are taken from the edge of the 10.5 meter penalty area during O-11 matches.
e. The offside rule applies to O-11 matches.

2. The duration of every match is 2×12.5 minutes. After the first 12.5 minutes, teams immediately change ends of the field of play.

3. The team named first, kicks off at the start of the game and defends the goal closes to the canteen.

4. Teams are allowed to make an unlimited number of substitutions, Players who have been substituted for and have left the field, are allowed to return as substitutes during the same match.

5. The teams enter the field together with the referee.

6. With regard to yellow and red cards, the following rules apply during the tournament:
a. If a player is awarded a yellow card, he or she has to leave the field for 5  minutes (without being substituted).
b. A player can only be sent off for 5 minutes once every match. If the player protests this decision, he or she will not be allowed to return to the match (red card)
c. If a player has been shown a red card, he or she will automatically be suspended for the next match. If a red card has been awarded, the referee, the player and the coach will report to the tournament officials.
d. Referee judgment calls are not grounds for a protest. Player protests may result in a yellow card.

7. All participating teams are divided in to 2 separate groups, consisting of 4 teams each (for every age group). During the first day of the tournament, every team plays once against the other teams in their group. Each teams’ ranking in their group at the end of the first day determines the team they play at the start of the second day (knock-out stage).

8. The ranking in the group is determined based on:

– Point scored

– Goals difference

– Goals scored

– Matches won

– Head to head record of tied teams

If teams still are tied after the above has been taken in to consideration, penalty kicks will be taken the following way:

 a. The first round of penalties will consist of 5 different players kicking once.

 b. If the score remains tied after the first round, the remaing players will alternate in a sudden death penalty kick format until one-team scores unanswered. (No player may shoot twice until all other eligible players have attempted a shot).

If three or more team are tied, the tournament officials will appoint an independent goalkeeper who will defend the goal for all teams, until only 2 teams remain.

9.

During the knock-out stage of the competition (second day of the tournament), penalties are taking if there is no winning the end of the match. These penalties are taken following the procedure below:

a. The first round of penalties will consist of 5 different players kicking once.

 b. If the score remains tied after the first round, the remaing players will alternate in a sudden death penalty kick format until one-team scores unanswered. (No player may shoot twice until all other eligible players have attempted a shot).

Only during finals (match for 1st and 2nd place) a match goes in to extra time (2×5 minutes) if the game is tied at the end of regulation time.  If necessary, penalties will be taken of the extra time in the way described above.

10. All teams need to be present at the playing field at least 5 minutes before kick-off.

All participants and coaches are requested to keep track of the time, all start times and changes (if applicable) are announced using the public address system.

11. All machtes are led by referees appointed by the tournament organization (and if possible possess a KNVB-certificate). Both teams are required to provide one assistant referee per match. Exception to this rule are the finals, for these matches independent assistant referees are appointed. If the tournament organizations deems it necessary, it retains the right to appoint independent assistant referees for other matches.

12. All participating teams are required to bring two different kits to the tournament. The team named first in the schedule has to play in their away kits if the referee or tournament organizations deems it necessary.

13. For this tournament, the following prices will be rewarded: First up to and including eight place for each age group. In addition the following prices will be awarded for all age groups combined: Football games-trophy and Fair-Play cup. When determining the winner of the Fair-Play cup, both behaviour on the field and off the field will be taken in to account.

14. Fair-play and respect are very important for the tournament organization. It’s retains the right to take all necessary actions to ensure fair-play and respect both on and off the field.

15. The organization can not be held responsible for missing items or theft. Participating in the tournament is at your own risk.

The organization retains the right to suspend or cancel to tournament in case of extreme (weather)circumstances. SP Eefde and/or the organization accept no liability for costs caused by the cancellation of (part of) the tournament.

16. In case discussions arise regarding the course of the tournament or matches, the tournament organization decided. Appeal against this decision is not possible.

17. By participating in this tournament, both players and coaches accept these tournament rules.