Reglement

Toernooireglement

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de KNVB. Uitzondering hierop vormen de E-wedstrijden, voor de punten opgenomen onder a t/m e.
a. Bij de E wordt gespeeld op een veld van 16 meterlijn tot 16 meterlijn met een strafschopgebied van 10,5 meter.
b. Een E-team bestaat bij aanvang van de wedstrijd uit 8 veldspelers en 1 keeper.
c. Bij de E mag een terugspeelbal niet door de keeper in de handen worden gepakt.
d. Hoekschoppen bij de E-jeugd worden vanaf de punt van het strafschopgebied genomen.
e. Er wordt bij de E-jeugd met buitenspel gespeeld.

2. De wedstrijden duren 2 x 12,5 minuut, waarbij na het verstrijken van de eerste 12,5 minuut direct gewisseld wordt van speelhelft.

3. De ploeg die als eerst genoemd staat, trapt de eerste helft af en verdedigt het doel het dichtst bij de kantine.

4. De teams mogen onbeperkt wisselen, ook het terug wisselen van spelers is toegestaan.

5. De ploegen komen gezamenlijk het veld op met de scheidsrechter.

6. Ten aanzien van gele en rode kaarten gelden de volgende regels gedurende het toernooi:
a. Bij een gele kaart, dient betreffende speler het speelveld voor 5 minuten te verlaten.
b. Een scheidsrechter kan een speler maximaal eenmaal per wedstrijd voor 5 minuten van het veld sturen (gele kaart). Bij protest tegen deze tijdstraf, wordt de speler definitief van het veld gestuurd (rode kaart).
c. Een speler die tijdens een wedstrijd definitief van het veld wordt gestuurd (rode kaart of tweemaal geel) is automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Zowel scheidsrechter als wegstuurde speler en leider van betreffende speler melden zich direct na de wedstrijd bij de wedstrijdleiding.
d. Bij elke vorm van protest, behoudt de scheidsrechter zich het recht voor om betreffende speler voor 5 minuten van het veld te sturen (gele kaart).

7. De deelnemende teams zijn ingedeeld in 2 poules van 4 teams per leeftijdscategorie. Op de eerste dag van het toernooi wordt er een halve competitie gespeeld binnen elke poule. De plaats op de ranglijst in de poule aan het einde van de eerste dag voor het toernooi bepaalt de tegenstander waar tegen de knock-outfase gestart wordt op de tweede dag van het toernooi.

8. Voor bepaling van positie in de poule gelden achtereenvolgens:
– aantal behaalde punten
– doelsaldo
– het aantal gescoorde doelpunten
– het aantal gewonnen wedstrijden
– het onderlinge resultaat van de ploegen die gelijk geëindigd zijn
Wanneer op basis van bovenstaande geen unieke positie bepaald kan worden, worden er strafschoppen genomen en wel op de volgende manier:
a. Een serie van 5 strafschoppen, te nemen door 5 verschillende spelers.
b. Is het aantal benutte strafschoppen gelijk, dan wordt door de resterende spelers van de teams om en om een strafschop genomen tot er een winnaar is. (Wanneer alle spelers al één strafschop genomen hebben en er nog geen beslissing is gevallen nemen zij een tweede, derde, vierde etc. strafschop totdat er een winnaar is.)
Wanneer drie of meer ploegen exact gelijk geëindigd zijn, wordt er door de wedstrijdleiding een onafhankelijke doelman aangewezen als doelman voor alle penalty’s, tot slechts 2 ploegen resteren.

9. Wanneer tijdens de knock-outfase (tweede speeldag van het toernooi) sprake is van een gelijkspel na het verstrijken van de reguliere speeltijd, worden er strafschoppen genomen en wel op de volgende manier:
a. Een serie van 5 strafschoppen, te nemen door 5 verschillende spelers.
b. Is het aantal benutte strafschoppen gelijk, dan wordt door de resterende spelers van de teams om en om een strafschop genomen tot er een winnaar is (wanneer alle spelers al één strafschop genomen hebben en er nog geen beslissing is gevallen nemen zij een tweede, derde, vierde etc. strafschop totdat er een winnaar is).
Alleen de finale van een leeftijdscategorie (wedstrijd om de 1e en 2e plaats) kent bij een gelijke stand een verlenging van 2×5 minuten. Indien nodig vinden ook hierna strafschoppen plaats en wel op de hierboven beschreven manier.

10. Elk team dient zich minimaal 5 minuten voor aanvang van iedere vastgestelde wedstrijd bij het aangewezen speelveld te verzamelen.
De deelnemers en begeleiders worden verzocht nauwlettend de aanvangstijden te volgen, die via de geluidsinstallatie omgeroepen worden en attent te reageren op eventuele wijzigingen.

11. Alle wedstrijden worden geleid door een scheidsrechter aangewezen door de organisatie (en voor zo ver mogelijk in het bezit van een relevant KNVB-certificaat). Elk team dient te zorgen voor één assistent-scheidsrechter per wedstrijd. Uitzondering hierop vormen de finales van de verschillende leeftijdscategorieën. Voor deze wedstrijden zal door de wedstrijdleiding toewijzing van twee onafhankelijke grensrechters plaatsvinden. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht ook aan andere wedstrijden onafhankelijke grensrechters toe te wijzen.

12. Iedere deelnemende vereniging dient voor reservekleding te zorgen. De in het wedstrijdschema eerstgenoemde vereniging speelt, indien de scheidsrechter en/of de wedstrijdleiding dit wenst, in de reservekleding.

13. Voor dit toernooi zijn prijzen beschikbaar gesteld, te weten 1e tot en met de 8e prijs per leeftijdscategorie. Aanvullend op de hiervoor genoemde prijzen wordt voor alle leeftijdscategorieën gecombineerd één prijs voor winnaar van de spellen en één voor de winnaar van Fair-Play cup uitgereikt. Voor de Fair-Play cup wordt zowel het gedrag in als buiten het veld beoordeeld.

14. Fair-play en respect staan bij de organisatie hoog in het vaandel. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht om hiervoor alle benodigde maatregelen te nemen.

15. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vermiste eigendommen of diefstal. De deelname aan het toernooi is op eigen risico.
De organisatie heeft te allen tijde het recht het toernooi te staken of volledig af te lasten in geval van extreem slechte (weers)omstandigheden. SP Eefde en/of de organisatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gemaakte kosten of anderszins i.v.m. afgelasting van (een deel van) het toernooi.

16. Bij eventuele geschillen met betrekking tot de organisatie of wedstrijdverloop, beslist de wedstrijdleiding. Tegen het besluit is geen beroep mogelijk.

17. Door deelname aan de wedstrijden verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit reglement.